Popelka Biliánová: O zpustlém kostele sv. Jana Stětí na Královském Vyšehradě

Popelka Biliánová: O zpustlém kostele sv. Jana Stětí na Královském Vyšehradě

Nenadálý objev neznámého kostela ve vykopávce při starém děkanství na Královském Vyšehradě ukázal, jak veliké úctě a lásce těší se posvátný Vyšehrad náš nejen u širokých vrstev lidu, ale i u inteligence. Sta a sta lidí putoval o na Vyšehrad, aby vykopávku zhlédli, a když

Back to Top