22. července: svátek Máří Magdalény. Které pražské stavby jsou s ní spojeny?

Marie Magdalena (lidově také Máří Magdaléna): podle Nového zákona byla jednou z žen, které doprovázely Ježíše Nazaretského, tedy Ježíše Krista, a to