Články z blogu, Jsem pražský turista, Pražský turista

Jsem pražský turista :: Lysolaje :: 03.05.2020

Jsem pražský turista. Dnes jsem šla krásnou a mně neznámou cestu od kostela sv. Matěje přes Housle do Lysolají k zázračné studánce. Cesta vede po modré turistické značce a je dlouhá 5 km. Šla jsem přírodou a užila si všechny odstíny zelené. Na konci jsem se osvěžila vodou ze studánky.

Jsem pražský turista. Ráda objevuji místa v Praze, která jsou pro mě nová a neznámá. I zde dokážu nachodit hodně kilometrů a objevuji genius loci oblasti, kde se právě nacházím. Jarmila Klimešová

***

TIP PRŮVODKYNĚ: Housle byly vyhlášeny přírodní památkou už v roce 1982. Jsou útočištěm pro řadu živočišných druhů, zejména hmyzu. Díky naučné stezce, podél které jsou rozmístěny informační tabule, si můžete řadu informací přečíst přímo na místě, a to nejen o fauně a flóře, ale také o historii této přírodní památky. Věděli jste, že v některých částech rokle se ještě v první polovině 20. století konala divadelní představení tzv. Ochotnických divadel? Kromě rokle se tu ve směru do Lysolají nachází tzv. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok.

(Zdroj informací: webový portál městské části Praha-Lysolaje)

***

12. díl

 


Kdo je Jarmila Klimešová?

Jarmila Klimešová: Jsem pražský turista

Jarmilu a její aktivity můžete sledovat také přímo na Facebooku:

Jsem pražský turista. Dnes jsem šla krásnou a mně neznámou cestu od kostela sv. Matěje přes Housle do Lysolají k…

Zveřejnil(a) Jarmila (Jarka, Jarýna) Klimešová dne Neděle 3. května 2020