Historické příběhy a legendy, Lidé, Osoby a osobnosti, Světci, svatí a svaté

Svatý Martin, patron vojáků, jezdců, koní a podkovářů, vinařů, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus i úrody na polích

Svatý Martin patří k prvním z nemučedníků, které církev označila za svaté.